Правителството на Нова Зеландия има намерение да въведе данък парникови газове в сферата на производството на торове и животновъдството. Националната асоциация на фермерите приветства проекта, но предупреди, че не бива фермерите да бъдат обременявани прекалено строго, пише agrarheute.com.

Идва ли краят на торовата индустрия в България?

Нова Зеландия иска да се превърне във въглеродно неутрална до 2050 г. Да се реализира тази цел е невъзможно без значителен принос от страна на селскостопанския сектор, доколкото неговият дял е почти 50% от всички парникови газове, генерирани в страната. В момента правителството съвместно с фермерските асоциации разработва „План за действие за намаляване на парниковите емисии в селското стопанство“.

Чиновниците и представителите на земеделския сектор принципно са се съгласили от 2025 г. на ниво фермерски стопанства количеството на парниковите газове да се регистрира, а животновъдите да плащат за правото да замърсяват атмосферата. При въвеждането на новия данък правителството първоначално ще предостави безплатно 95% от норматива за замърсяване.

По данни на Министерство на околната среда на Нова Зеландия при настоящ размер на данъка за парникови газове, еквивалентен на 16,50 евро/тон CO2, аналогичният данък за фермерите ще бъде само 0,6 евроцента за килограм произведено говеждо месо или мляко на прах и по-малко от 1 цент за овче месо.

Допълнително ще бъдат разгледани административните разходи и разходите на фермерите за понижаване на парниковите емисии. Например, ако емисиите са под установената норма или фермерите прилагат екологични мерки, такива като засаждане на дървета, те ще получават компенсация от бюджета.

До 2025 г. система за контрол на парниковите емисии е планирано да бъде въведена във всяка една животновъдна ферма и преработвателно предприятия за месо и мляко.

Министърът на земеделието на Нова Зеландия Деймиън О`Конър оцени високо сътрудничеството между правителството и земеделския сектор в областта на защитата на климата.

На свой ред Андрю Хогард, представител на Националната асоциация на фермерите по климатичната политика, приветства плана, но предупреди, че трябва да се избягва прекалено натоварване на земеделския сектор.

Тази цена трябва да създаде стимули за съкращаване на производството на метан, аналогично на прехода към електрически автомобили, казва той.

За съжаление, „електрически овце“ не съществуват, затова собствениците на добитък ще се наложи да търсят други възможности за понижаване на емисиите.