Ветеринарните власти откриха 27-ото огнище на птичи грип у нас за тази година. То е в животновъден обект тип лично стопанство в село Правдино, община Стралджа, област Ямбол.
 
 
Това стана ясно от заповед на изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) д-р Дамян Илиев от петък. Заради инфекцията е организирано принудително убиване по хуманен начин на всички птици от обекта. 
 
Разпоредено е също да се извърши механично почистване и многократна дезинфекция на помещенията за птици, оборудването, транспортните средства, дворовете и улиците в птицевъдния обект и около него. Собствениците на убитите птици ще бъдат обезщетени.
 
Определени са 3-километрова предпазна зона и 10-километрова зона за наблюдение около огнището. В първата зона попада само село Правдино, докато втората зона обхваща 11 села от три общини. В община Стралджа това са селата Войника, Първенец, Недялско и Богорово. В община Средец засегнатите села са Орлинци, Малина, Радойново, Драка и Зорница, а в община Карнобат – Добриново и Житосвят.
 
В тези райони е забранена търговията и придвижването на домашни, диви и други птици, яйца за разплод и добито месо и продукти, освен когато са взети мерки за засилен ветеринарен контрол. В двете зони се забранява провеждането на панаири, пазари и изложби на птици.