В новия индикативен график за отваряне на мерки по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 (ПРСР 2014-2020) вмъква мярка 6.4.1 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ през 2017 година, съобщиха от агроведомството.
 
 
Мярка 6.4.1 липсваше в публикувания на 21 май индикативен график. По информация мярката ще се отвори в началото на декември тази година и приемът на проекти ще е в рамките на месеца. 
 
 
Наблюдава се корекция и при мярката за младите фермери – 6.1. В предишния вариант бе предвидено тя да бъде отворена от последната седмица на август до края на октомври. Сега срокът е съкратен и ще е в рамките на пет седмици, които започват в края на август.