Новата програма на Националния гаранционен фонд (НГФ) в подкрепа на земеделските производители ще бъде официално представена на 28 юли (четвъртък) от 11:30 часа в хотел Хилтън (зала Вихрен). Тя е продължение на Гаранционната схема по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 и има за цел да подобри достъпа до финансиране за малките и средни предприятия от сектор „Селско, горско и рибно стопанство“. 
 
В събитието ще участват представители на НГФ, Министерството на земеделието и храните, търговските банки и медиите.
 
Новата гаранционна програма на НГФ стартира през август 2016 г. и в нея ще се включат 17 търговски банки. Фондът ще покрива до 50% от стойността на отпуснатите кредити по програмата, при максимален размер на гаранциите от 3 млн. лева. Гаранционната схема е в подкрепа на малки и средни предприятия, търсещи финансиране за проекти по ПРСР 2014-2020, като са допустими кредити и за други инвестиционни и оборотни нужди.
 
Програмата използва ресурс от освободени гаранции от предходната гаранционна схема по ПРСР. Повторното използване на средствата и генерирането на допълнителен ресурс е едно от основните предимства на финансовите инструменти.
От стартирането на дейността си до момента НГФ е реализирал успешно 4 гаранционни програми. С подкрепата на фонда търговските банки са отпуснали финансиране на близо 4 000 малки и средни предприятия, на обща стойност 940 млн. лева.