Преразпределително плащане е алтернатива на прилагането на намалението на директните плащания, заявиха от Министерството на земеделието и храните (МЗХ). Това е схема, приложена на по-късен етап от преговорите за новата ОСП – Франция приложи такава схема и беше подкрепена от много страни-членки.

 

Концепцията на схемата е да се насочи по-сериозно подпомагане към малките стопанства. Параметрите на тази подкрепа, обаче, също се решават от всяка от страните-членки, но в рамките на определения Регламент, уточняват от МЗХ. В Регламента за преразпределително плащане е заложено то да не е повече от 30% от тавана за директни плащания.

 

„Ако искаме да я прилагаме като алтернатива намалението на директните плащания, трябва да използваме най-малко 5% от бюджета за тази схема и за не повече от 30 ха или средният размер на стопанството, в случаите когато средният размер на стопанство в държавата е по-висок от 30 ха“, обясни Снежана Благоева, директор на Дирекция „Директни плащания и пазарна подкрепа“ в МЗХ.

 

В България средният размер на едно стопанство е 10 ха, така че схемата ще се прилага в графата „до 30 ха“. Надбавката, която ще се дава на земеделските производители по схемата не може да надхвърля 65% от плащанията по СЕПП.

 

 

© 2013 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!