Министерският съвет прие днес, 18 юли, нова методика за определяне цената на услугата „Доставяне на вода за напояване“, съобщи правителствената пресслужба.
 
 
Според информацията, методиката предлага нова ценова политика, която преодолява недостатъците на сегашната и отговаря на изискванията на европейската Рамкова директива за водите.
 
„Методиката се основава на принципа водните услуги да се предлагат на цена, покриваща всички разходи за извършването им. Освен това политиките по ценообразуване трябва да предоставят подходящи стимули за устойчиво и ефективно използване на водите, при постигане на баланс между социален, екологичен и икономически ефекти“, допълва съобщението.
 
Експертите са на мнение, че прилагането на новата методика ще допринесе за по-справедливо и балансирано разпределение на разходите и повишаване на ефективността на услугата. 
 
Предлагат се подобрения и улеснения, както за доставчиците на услугата „Доставка на вода за напояване“, така и за ползвателите.