Агробизнесът днес е изправен пред сериозни предизвикателства, но наред с това има шанса да се възползва от невероятни възможности. Това е така благодарение на развитието на технологиите, новите европейски и национални приоритети, както и преструктурирането на агро-хранителните вериги на глобално и регионално равнище.

Гласувайте: Какво очаквате от служебния земеделски министър?

Качественото образование в България винаги е било под въпрос. До скоро липсваха и професионални, пряко насочени програми към млади хора, които искат да се занимават със земеделие - да развият своите способности чрез научни и практични упражнения.

Да бъдеш агролидер вече е възможно. В новата магистърската програма „Иновации и дигитална трансформация на агробизнеса“ към Стопански факултет на Софийски университет топ специалисти в сектор "Селско стопанство" ще обучават младите хора затова как да правят едно по-иновативно и дигитално земеделие, спрямо изискванията и визията на Европа. Програмата има амбицията да обедини знание, експертиза и ноу-хау в подготовката на висококвалифицирани специалисти.

За да стане това възможно, представители на науката, бизнеса и неправителствения сектор обединяват усилията си в дисциплини като европейски и национални политики, предприемачество и иновации, дигитална трансформация, стандарти и регулации, закрила на интелектуална собственост, инвестиции и финансиране – пречупени през призмата на агробизнеса, както и агро-хранителни системи и вериги, биологично земеделие, селски и аграрен туризъм и други.

Сред топ специалистите в магистърската програма са  д-р Васил Василев, ГИС консултант, "Разработка на софтуер" в ТехноЛогика ЕАД, Светлана Боянова, управител на Институт за агростратегии и иновации Стоилко Апостолов, Управител на Фондация за биологично земеделие БИОСЕЛЕНА и Николинка Илинкина, Одитор по качество и безопасност на храните и Обучител в Intertek Academy, Intertek Bulgaria.

Обучението включва два семестъра, в рамките на които учебните занятия в зала се комбинират с изнесени посещения в реална бизнес среда. А сред основните дисциплини, които ще се изучават в магистърската програма, са:

- европейски и национални политики
- предприемачество и иновации
- дигитална трансформация
- стандарти и регулации
- закрила на интелектуална собственост
- инвестиции и финансиране
- агро-хранителни вериги
- биологично земеделие
- селски и аграрен туризъм


Кандидатите за прием от зимния семестър на учебната 2022/2023 година могат да подадат своите документи през системата https://feba.kmk.uni-sofia.bg/ на три етапа:

  • Първи етап – от 1 до 20 юли 2022 г.
  • Втори етап – от 27 юли до 12 септември 2022 г.
  • Трети етап – от 19 до 27 септември 2022 г.

 

Събеседванията за прием в магистърската програма ще се проведат, както следва:

  • 23 юли 2022 г. /събота/ от 10:00 часа на следния линк: https://bit.ly/3NLF10E
  • 14 септември 2022 г. /сряда/ от 10:00 часа на следния линк: https://bit.ly/3NLF10E
  • 29 септември 2022 г. /четвъртък/ от 10:00 часа на следния линк: https://bit.ly/3NLF10E


Повече за магистърската програма и възможностите за записване вижте тук.