Как върви изготвянето на Стратегическите планове за новата Обща селскостопанска политика (ОСП) беше обсъдено на заседание на Съвета на Европейския съюз по земеделие, който се проведе на 22 – 23 март в Брюксел. 

Министри и фермери на нож за ОСП

Земеделските министри на страните членки категорично заявиха своето предпочитание към нов модел на прилагане, който осигурява достатъчно гъвкавост за държавите членки относно програмирането на техните интервенции за подкрепа. 

Всеобщо е мнението, че Стратегическите планове трябва да се основават предимно на национални приоритети, специфики и SWOT анализ. 

Във връзка с фитосанитарните мерки за защита срещу вредители по растенията делегациите подчертаха, че е нужна по-добра осведоменост относно здравето на растенията и по-ранно идентифициране на опасните вредители.

По отношение на употребата на агенти за биологичен контрол (макроорганизми) срещу вредители по растенията, се постигна консенсус, че тези агенти са надеждна алтернатива на химическите пестициди. Те могат да допринесат и за постигането на определени цели на Европейската зелена сделка.

България се присъедини към съвместна декларация, предложена от Испания. В нея се подчертава необходимостта от допълнителни средства за лозаро-винарския сектор, засегнат от COVID-19 и налагането на американските мита.

 

Следете темата и на cap4us.agri.bg