Министерството на земеделието и храните (МЗХ) предупреждава в началото на летния сезон за опасности от пожари в земеделски масиви и призовава всички земеделски прозиводители да бъдат особено внимателни като спазват забраната за палене на стърнища и сухи треви на пасища.

 

Това се налага, тъй като през следващите дни се очакват високи температури на територията на страната, което увеличава риска от възникване на пожари – както в земеделски масиви, така и в горски територии. От МЗХ припомнят, че през 2013 г. общият брой на регистрираните пожари в горските територии бе 408, като засегнатата площ е в размер на 33 193 дка.

 

До 09.06.2014 г. на територията на страната са възникнали 117 горски пожара, при които са засегнати 8 751 дка горски територии. Основните причини за възникването на горските пожари за периода са човешка небрежност – палене на пасища 32% и опожаряване на стърнища – 24%.

 

Дейностите по превенция на горските пожари и пожарите в земеделски масиви са сред приоритетните на Министерството на земеделието и храните (МЗХ), Изпълнителната агенция по горите (ИАГ) и Държавните горски предприятия. Ежегодно, преди активния пожароопасен сезон се разработват годишни планове за защита от пожари и план за действия при гасене на пожари.

 

Териториалните поделения на държавните горски и ловни стопанства са организирали и поддържат денонощни дежурства с цел опазване на горските територии от пожари, при спазване на утвърдената от министъра на земеделието и храните проф. Димитър Греков схема за оповестяване на горските пожари.

 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!