Успяхме да защитим прилагането на компенсаторно плащане от 25 евро/ха на тези фермери, които отпадаха след предефинирането на необлагодетелстваните райони. Това каза земеделският министър Десислава Танева по време на заседанието на парламентарната Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове.

Субсидии: Периодът на преход ще бъде две години

Тя припомни, че предефинирането на тези райони беше направено и в България през тази година в съответствие с европейското законодателство. Ако преходният период остане две години, както се говори към момента, то това компенсаторно плащане ще бъде за 2021 г. и 2022 г.

Така 3644 стопанства в 201 землища, отпаднали от предефинирания обхват, ще могат да получават преходно плащане в размер на 25 евро/ха през следващите две години.

По отношение на продължителността на преходния период за първи път на последния видеоконферентен съвет на министрите в понеделник германският министър на земеделието обяви, че за нея и страната й следва преходният период да бъде две години. 

България винаги е настоявала, че този преход трябва да бъде минимум година. Вариантът с двете години също ни устройва.

„Благодарение на координираната и обща работа България успя да защити няколко изключително важни неща за сектора, включително запазването на преходната национална помощ. Нещо, което се смяташе за немислимо“, каза още Десислава Танева, цитирана от Агенция „Фокус“.

По отношение на преходния период и регламента, който урежда прилагането на подкрепата за фермерите и преходния период, преговорите са на финала, уточни ресорният министър.
 

Следете темата и на cap4us.agri.bg.