Преходният период между настоящия програмен период на Общата селскостопанска политика (ОСП) и следващия ще бъде две години. Това е заложено в ревизирания мандат на Съвета, подкрепен от Специалния комитет по селско стопанство (СКСС).

Субсидии: Ще има ли нови правила в периода на преход?

Текстовете относно прилагането на този период и удължаването на текущите мерки по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) ще бъдат обект на допълнителна работа от следващото, Германско председателство.

Преходна национална помощ ще има и за втората година. 

СКСС одобри предложения от Председателството компромисен текст с квалифицирано мнозинство. Не се предвиждат изменения по Регламента за преходите правила по ОСП.

До максимум 4 години е периодът на преходни дегресивни плащания за необлагодателстваните райони след излизането им от новото райониране. 

Няколко държави членки бяха против ревизирания мандат, се посочва още в последния бюлетин на Министерството на земеделието за ОСП.

На заседанието бе дискутирано и развитието на процедурата по одобрение на изменението на Регламент 1305, с който се въвежда извънредната мярка COVID-19. Нейният бюджет е до 2%  от средствата по ПРСР. След одобрение от Съвета, предстои и официално публикуване на регламента.

 

Следете темата и на cap4us.agri.bg.