В момента тютюнопроизводителите в България са в процес на отглеждане на тютюнев разсад за настоящата стопанска 2021 г и подготовка на предстояща интензивна кампания по разсаждане.

Българският тютюн търси сигурни пазари навън

Според климатичната обстановка, очаква се ориенталските дребнолистни сортови групи тютюн “Басми” и “Каба Кулак” да излязат на полето около 5-10 май, а едролистните “Бърлей” и “Виржиния” – след 15 май. По данни на “Национална асоциация на тютюнопроизводителите-2010” (НАТ-2010) и на други източници съществени промени в обема на разсадените площи в сравнение с предходната година не се очакват.

Асоциацията припомня на членовете си, че крайният срок за вписване в Регистър за 2021 г е 31 май 2021 г. Съгласно чл.4, ал.2 от Закон за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия (ЗТТСТИ), всеки земеделски стопанин, възнамеряващ да отглежда тютюн, е длъжен да се впише ежегодно в Регистъра по надлежния ред.