Земеделската земя остава най-скъпа в Североизточна България, но през миналата година средната цена на тези плодородни площи е паднала с 4% до 1 345 лв. на декар

Расте обработваемата земя у нас

Това стана ясно от нови данни на националната статистика. През това десетилетие земята в Североизточна България е била с най-висока стойност преди две години, когато нейната цена е била средно 1 401 лв./декар. 

През миналата година земеделските земи поевтиняват и в други два статистически район. В Северозапада намалението е от 910 лв./декар на 869 лв./декар, а в Югозападна България цените се сриват от 406 лв./декар на 189 лв./декар.

Обратното: силно поскъпване е отчетено в Северна Централна България, където земеделските земи са поскъпнали от 779 лв./декар на 1 087 лв./декар.

НСИ: „През 2018 г. средната цена на един декар земеделска земя достига 941 лв., което е със 7,9% повече в сравнение с 2017 г. Спрямо предходната година през 2018 г. увеличение е отчетено в цената на нивите - с 12,6%. Цената на постоянно затревените площи намалява с 16,8%“.

НСИ включва в категорията „Земеделска земя“ четири вида площи – ниви, овощни насаждения, лозя и постоянно затревени площи (пасища, мери и ливади). През последните две години обаче липсват данни за цените на овощните градини и лозята.

Като цяло нивите в страната са поскъпнали през миналата година, а пасищата и ливадите са поевтинели, показват данните на НСИ.

Средната цена на нивите в страната се е повишила от 870 лв./декар на 980 лв./декар през последните две години. В същото време постоянно затревените площи – ливади, мери и пасища, поевтиняват за втора поредна година.

След максимума от 271 лв./декар, отчетен през 2016 г., година по-късно средната цена на пасищата и ливадите е слязла на 262 лв./декар, а през миналата вече е била 218 лв./декар.

НСИ: „Наблюдението за цената на земеделската земя и рентата в селското стопанство се провежда в съответствие с изискванията на целевата методология на Евростат, отчитайки и националните особености в развитието на пазара на земеделската земя и рентните отношения в България“.

Изследването покрива територията на цялата страна, като включва земеделски стопанства, специализирани дружества за инвестиции в земеделска земя и агенции за недвижими имоти. 

                                Средни цени на сделките със земеделска земя - лв./декар

Източник:НСИ