Продължава тенденцията да се увелича количеството на обработваема земя в България. Това показва, че бизнесът се развива, каза Стайко Стайков, председател на Асоциацията на собствениците на земеделски земи, пред БНР. 
 
 
Той припомня обаче, че все още не можем да стигнем нивата от преди 1990 г., когато са се работили много повече площи. Като основна спънка той посочва липсата на работна ръка, приемствеността между поколенията и подготвените в училищата квалифицирани кадри.
 
Според него не е случайно, че у нас се отглеждат главно зърнени култури. Това е предопределено като политика от Европейския съюз. България, Румъния и Унгария играят ролята на резерв, нужен за изхранването на Европа. Като плюс Стайков изтъква факта, че нашата земя е относително най-чиста, защото производителите едва отскоро използват повече торове. 
 
По отношение на овощарството и зеленчукопроизводството не сме конкурентоспособни спрямо Западна Европа. Финансирането там е в пъти повече и не е въпрос само на труд. Няма как да произведем нещо и да го продадем на западния пазар, след като при тях субсидията е огромна, категоричен е Стайков.