Публикуван е годишният доклад на компанията BELF с класация на най-големите земевладелци в Русия към май 2019 г. В нея са влезли 56 компании, информира AgroXXI.

Как се става земеделец за една нощ?

Общата поземлена банка в класацията възлиза на 13,5 млн. ха, от които 27% се намират под контрола на първата петица.

Миналата година се наблюдаваше продължение на тенденцията за разрастване на поземлените активи на големите агрокомпании. За разлика от 2017 г. миналата не е забележителна с гръмки сделки с големи земеделски земи. През 2019 г.  обаче това може да се промени, тъй като за изминалите няколко месеца бяха обявени ред предварителни договорености на големи холдинги, които по всяка вероятност ще извършат сливане. В частност, става дума за покупката на холдинга „Солнечные продукты“ от групата компании „Русагро“, а също така са сделка между Sucden и ГК «Трио».

Динамиката на обема на поземлената банка е възходяща. Тази година обемът на земята под контрол на компаниите в класацията възлиза на 13,5 млн. ха, което е с 4% повече, сравнено с година по-рано, и почти два пъти повече, сравнено с преди 7 години.

В топ 5 влизат: Мираторг (1 млн. ха), Продимекс (с Агрокультура) (865 хил. ха), Русагро (650 хил. ха), Агрокомплекс (649 хил. ха) и ЭкоНива-АПК (504 хил. ха).

Три компании са отпаднали от класацията тази година поради намаляване на поземлената банка. Това са татарската СетИле, а също така АгроКапиталИнвест и аРАВ Агро-Про, която е под контрола на PPF Group.

Новите компании в класацията за 2019 г. са четири: ГК «Светлый» (Ростовска област), ПЗ «Комсомолец» (Забайкалски край), Агрофирма «Рубеж» (Саратовска област) и АгсенПроперти (Пензенска област).