Националният съвет по генетични ресурси се събира на двудневен форум на 29 и 30 януари, съобщи за Фермер.БГ проф. Васил Николов, изпълнителен директор на Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството (ИАСРЖ). „На този национален съвет ще бъде обсъден докладът за състоянието на генетичните ресурси в България към ФАО. Ще обсъждаме и промените, които ИАСРЖ предлага в Закона за биологичното разнообразие. Създадена е работна група, която работи по този закон“, заяви проф. Николов.

 

Той допълни, че темата е проведена вчера кръгла маса, на която също са били обсъдени промени в Закон за биологичното разнообразие във връзка с изпълнението на Протокола от Нагоя за равноправен достъп до генетични ресурси. „В Закона за биологичното разнообразие до момента нямаше специализирана глава „Селскостопански животни“, ние предлагаме такава глава. В работната група са включени председатели на развъдни асоциации, които се занимават с автохтонни породи, но тъй като в работната група не са включени всички асоциации, цялата тематика ще бъде дискутирана на Националния съвет по генетични ресурси днес и утре", информира още Васил Николов.

 

Проф. Николов допълни, че работната група е назначена със заповед на министър Греков и до момента е провела няколко заседания. Днешното обсъждане е финално. „България е подписала Протокола от Нагоя, който все още не е официално ратифициран. Ангажиментите по Протокола са много сериозни. Предвижда се да бъдат определени национални компетентни органи в областта на отделните генетични ресурси – в животновъдството, в растениевъдството, в горите, в областта на микроорганизмите.

 

Задача на националните компетентни органи ще е и осъществяването на връзка с държави, проявяващи интерес към наши генетични ресурси. При проведените до момента разговори относно проекта за национален компетентен орган в областта на животновъдството е определена ИАСРЖ. Проф. Николов уточни, че и към момента по закон ИАСРЖ управлява националните генетични ресурси.

 

 

 © 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!