Един от най-опасните сектори в контекста на безопасност на труда е селското стопанство. Ежегодно в ЕС загиват хиляда души, показва статистиката, цитирана от Федерацията на независимите синдикати от земеделието.

Ще се отнемат ли субсидии заради лоши условия на труд?

68% от работещите в земеделската работа са в риск от канцерогенни заболявания от работа с или експозиция на опасни химически или биологични агенти – сред тях са пестициди, хербициди, биоциди.

Много злополуки обаче не се регистрират или не се признават като трудови, твърдят от Федерацията. Сред тях са професионалните мускулно-скелетни разстройства или заболявания, които се появяват много късно след излагане на  пестициди или радиация. 

Затова оттам са категорични, че контролът върху употребата и вноса на пестициди трябва да се засили и да се действа активно и спешно срещу незаконния внос и разпространение на пестициди както на национално, така и на европейско ниво. 

В продължение на две години земеделският синдикат на Европа – ЕФФАТ, с подкрепата на Европейската комисия работят интензивно с проблемите на здравословните и безопасни условия на труд в селскостопанския сектор. Изводите са включени в Наръчник за по-добра защита на работниците в земеделието, градинарството, горското стопанство и аквакултурите в Европа, който скоро ще бъде публикуван и на български език.

Синдикати: Включването на защитата на здравето и безопасността на труда в социалната обвързаност на Общата селскостопанска политика е крайно наложително. 

А ето кои са и някои от останалите искания за промяна:

•    Категорична забрана на глифозатите и намиране на алтернативен и безопасен агент;
•    Инвестиране в научни изследвания, за да се разработят безопасни алтернативи на хербицидите/глифозатите;
•    Насърчаване на биологичните и зелени земеделски практики без използване на пестициди;
•    Засилване на съвместните проверки заедно с Инспекцията по труда;
•    Изграждане на Комитет по безопасност и здраве при работа в Министерството на земеделието.