Въпреки че земеделието произвежда над 28 % от продукцията в Добричка област на стойност от 2 до 2,5 млн.лв., отрицателните тенденции в сектора продължават.

Отрицателна тенденция: Заплатите в земеделието продължават да падат

В Добруджа селското стопанство вече не носи печалба, показват статистическите данни. Сривът на заплатите в сектора, започнала през миналата година, вече е ясно изразен.

Само за 3 месеца – от септември до декември 2020 г. броят на заетите в земеделието е спаднал с близо 5 %. Това би могло да се обясни със сезонността на дейностите в сектора, но сравнението с декември 2020 г. доказва, че все по-малко хора се насочват към работа в този сектор. 
1101 лв. е средномесечното възнаграждение на заетите в Добричка област през четвъртото тримесечие на миналата година. Това е с повече от 300 лв. по-малко в сравнение със средното за страната, уточнява изследване на Териториалното статистическо бюро в Добрич.

Впечатление прави ясно изразеният по-нисък ръст на заплатите в земеделието. Средно 1257 лв. са получавали заетите в селскостопанските фирми в Добруджа до септември 2020 г. През декември обаче селското стопанство изпада от първите 5 позиции на секторите, даващи най-високо възнаграждение. Така според статистиката най-добре платени са работещите в енергийния сектор, здравеопазването и социалните дейности, държавното управление, в сферата на образованието. Средното заплащане в тези сфери варира от 1532 лв. до 2012 лв. Заетите в земеделския сектор вече са с много по-ниски заплати. Тенденцията е показателна – за почти една година възнагражденията падат с близо 200 лв.

1357 лв. е била средната месечна заплата в селското стопанство в Добричка област в края на 2019 г. Тогава секторът се е нареждал на второ място в класацията, в която най-високи отново са били заплатите на работещите в сферата на електрическа и топлинна енергия и газообразните горива. 
Последствията от тежката и суха 2020 г. ще продължават да рефлектират върху икономиката на Добруджа. Към момента наличните почвени запаси от влага „обещават“ по-добра сеитбена кампания на пролетни култури и дават надежда за по-добра стопанска година.

Добричка област се нарежда на 18-то място по показател средна работна заплата за четвъртото тримесечие на миналата година. Най-високи са възнагражденията в областите София - 1 959 лв., Враца - 1 360 лв. и Варна - 1 302 лв., показват още данните от статистиката.