Общо на 4 183 649 416 лева възлизат реално изплатените средства по европейските фондове за периода 1 юни 2013 г. – 10 април 2014 г. Това показва справка, изготвена от Дирекция „Информация и системи за управление на средствата от ЕС“ на база на данни, подадени от съответните министерства и институции, опериращи с европейски средства, съобщава правителствената пресслужба.

 

Реално изплатените суми по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) са в размер на 963 391 909,91 лв. Според анализа, сериозен ръст е постигнат и при сертифицирането на разходи пред Европейската комисия. Само за последните 12 месеца той е нараснал с 19,1% по всички европейски фондове.

 

На 31 март 2013 г. сертифицираните разходи са възлизали на 34.5%, а към 31 март 2014 г. техният размер възлиза на 53.6%. Процентът на сертифицираните пред ЕК разходи – дял ЕС към 31 март 2013 г. по ПРСР е бил 53.3%. Към 31 март 2014 г. този процент е нараснал до 69%.

 

Справката показва, че до края на 2014 година следва да бъдат сертифицирани още общо 1 674 609 289 евро, от които 395 975 105.22 евро по Програмата за развитие на селските райони.

 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!