Общ финансов ресурс в размер на близо 44,5 млн. лева (44 464 088 лв.) утвърди днес управителният съвет на Фонд „Земеделие“ (ДФЗ) за първи транш на Преходна национална помощ за говеда (ПНДЖ1), необвързана с производството и за Преходна национална помощ за овце-майки и кози-майки, обвързана с производството (ПНДЖ3) за 2020 г. 

Близо 5 млн. лева потеглиха към сметките на пчелари за 2020 г.

От утвърдения бюджет близо 27 млн. лева (26 828 690 лв.) отиват за изплащане на преходната помощ за овце-майки и кози-майки, а над 17,6 млн. лева (17 635 398 лв.) са разпределени по схемата за говеда.

"Преходна национална помощ може да бъде отпусната само за секторите, на които са предоставяни национални доплащания през 2013 г.", уточняват от  ДФЗ.

През 2020 г. финансовият пакет за всяка от схемите за Преходна национална помощ може да достигне максимум 50% от пакета на съответната схема за национални доплащания през 2013 г. 

Условията за допустимост за Преходната национална помощ следва да са идентични на условията по Схемите за национални доплащания през 2013 г. Максималният бюджет, който може да се използва за финансиране на Преходната национална помощ представлява намаляваща функция от одобрения от ЕК бюджет за Схемите за национални доплащания за 2013 г.