Днес ще се проведе редовно заседание на Правителството, по време на което се очаква министрите да приемат законодателната програма, по която ще работят от 1 август до края на годината.

Земеделският министър предлага за разглеждане няколко закона за селскостопанския сектор -  Закона за защита на растенията и Закона за животновъдството.  До края на годината ще бъде изготвен също проект на Закон за браншовите организации в агросектора.

В програмата на Кабинета ще бъдат включени още Законопроект за изменение и допълнение на Закона за ветеринарномедицинската дейност; Закона за опазване на земеделските земи; Закона за съхранение и търговия със зърно; Закона за Селскостопанската академия; Закона за пчеларството; Закона за храните; Закона за горите; Закона за подпомагане на земеделските производители, както и Закона за биологичното разнообразие.  

 

© 2013 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!