Пазарът на агнешко месо в страната продължава да е спокоен, като само в три области са регистрирани ценови изменения спрямо предходната седмица, изцяло в посока нагоре.
 
 
Цяло агне
По области, цените на едро на цяло агне остават в границите от 12,50 лв./кг във Велико Търново, Кърджали и Смолян, до 13,75 лв./кг в Стара Загора. Седмично ценово изменение се наблюдава само в Пловдив, където продуктът поскъпва с 3,5%. Това води до увеличение на средната стойност на едро за страната с 0,2%, до 13,17 лв./кг.
 
Агнешки бут 
Търговията на едро с агнешки бут е в ценовия диапазон от 13,25 лв./кг Пазарджик, Смолян до  15,13 лв./кг Стара Загора. В областите Пловдив и Пазарджик продуктът поскъпва съответно с 3,4% и 3,9% на седмична база, което води до повишение на средната цена на едро за страната с 0,4%, до 14,13 лв./кг.
 
Агнешка плешка
Цените на едро на агнешка плешка са най-ниски в Габрово - 12,55 лв./кг, а най-високи в Стара Загора - 14,74 лв./кг. Седмични ценови отклонения се наблюдават само в Пловдив и Пазарджик – увеличение, съответно с 3,4% и 10,9%. В резултат, средната стойност за страната се покачва с 0,9% на седмична база до 13,70 лв./кг.