През този месец се очаква леко поскъпване на основните видове месо, произвеждано в страната, смятат анализаторите от Центъра за икономически изследвания в селското стопанство (CAPA).
 
 
Цената на говеждото и телешкото месо е била през октомври 3920 лв./тона кланично тегло, като се очаква през декември тя да достигне 3950 лв./тон. За свинското месо прогнозата е за повишение от 3367 лв./тон на 3400 лв./тон, а за пилешкото – от 2733 лв. на 2900 лв./тон.
 
По-голямото предлагане на телешко и говеждо месо на пазара в ЕС задържа нивото на европейските цени под миналогодишното, като това оказва влияние и у нас. Показателно е, че вносът от Бразилия се е увеличил за година с 24%, а от Аржентина – с 41%.
 
Производството на говеждо и телешко месо в България отбелязва слаб растеж на годишна база - с 0,2% за периода януари-август, като темпът на развитие изостава от средния за ЕС, който е 2%.
 
 
Цените на едро на свинското месо са стабилни през последните няколко месеца, като до края на годината не се очакват стойности над 3,30-3,40 лв./кг. Има ръст на производството в страната с 9% за периода януари-август 2018 г. спрямо 2017 г. Подемът изпреварва средния за ЕС, който е 3%, но това не води до спад на цените, тъй като по-голямата част от потребностите на вътрешния пазар се задоволяват от внос. 
 
От началото на годината до края на август в кланиците са произведени 14 800 тона месо от патици, което превишава с 45% обема на производството за същия период на миналата година. Възможно е темпът да се забави във връзка с констатираните 27 огнища на птичи грип до края на ноември, от които 14 бяха във ферми за отглеждане на патици.
 
                         Цени на основни видове месо - лв./тон кланично тегло без ДДС
 
Източник: ЕК                                „-“ - Няма данни;                       * - Прогноза на CAPA
 
Индексът на средните цени на месото в глобален план, изчисляван от Организацията по прехрана и земеделие към ООН (FAO), през октомври достигна най-ниската си стойност от началото на годината – 161,6. Равнището му се понижава на годишна база с 6,6%. Спадът се дължи на намалението на цените на говеждото и свинското месо във връзка с по-голямото предлагане от страна на водещите държави-производители.
 
Силното търсене в държавите от Азия и Близкия изток поддържа високо равнището на цените на овчето и агнешкото месо в глобален мащаб. Прогнозите са, че до края на тази година световното производство ще достигне 15 млн. тона, което е с едва 0,8% над нивото от 2017 г.
 
 
Според оценките на Rabobank световното производство на трите вида меса – говеждо, свинско и птиче, ще продължи да нараства и през 2019 г., но с по-бавни темпове. По-сериозно забавяне се очаква при свинското и говеждото месо, докато при птичето месо се очаква постигане на по-силен растеж спрямо тази година.
 
Цените на свинското месо в Европа ще останат под натиск и през първото тримесечие на 2019 г. Причините са в растящото предлагане. Единствено увеличение на износа може да доведе до повишаване на цените.
 
В доклад на ЕК се посочва, че търсенето на богати на протеини фуражи в животновъдството е основен двигател за развитие производството на протеинови култури - соя, фуражен грах и други, в ЕС. Най-търсени са комбинираните фуражи за изхранване в птицевъдството - 35% от общото потребено количество, и в свиневъдството - 33%. Очаква се потреблението на комбинирани фуражи да нараства до 2030 г. средно с около 0,3% годишно.