Началото на месеца донесе понижение на цените на повечето основни зърнени култури на световните пазари, отчитат експертите на Софийската стокова борса.
 
 
След лекото поскъпване през януари сега цената на пшеницата в Чикаго остана без промяна на равнище 228,00 долара/тон.
 
В Европа обаче спадът е еднозначен. Хлебното зърно във Франция поевтиня с 2,00 евро до 208,00 евро/тон, а в Русия и в Украйна загуби по 1,00 долара от стойността си до съответно 247,00 долара/тон и 244,00 долара/тон.
 
У нас в подкръг „Зърно“ на „Софийска стокова борса“ АД търговците запазиха предишните си позиции. Хлебна пшеница се търсеше от 330,00 до 350,00 лв./тон, а продавачите искаха 360,00 лв./тон. Фуражната пшеница леко понижи нивата си, като купувачите са готови да платят 300,00-320,00 лв./тон, но предлагането е за поне 330,00 лв./тон – незабавна доставка. Всички цени са без ДДС.
 
 
При царевицата (цени FOB) промените са разнопосочни. В САЩ регистрираха повишение с 1,00 долар до 174,00 долара/тон. В Украйна посоката също беше нагоре – с 1,00 долар, до 180,00 долара/тон, докато във Франция цената се понижи с 2,00 евро до 180,00 евро/тон. 
 
Царевицата на Софийската стокова борса запази почти идентични цени с отчетените през януари. Котировките за незабавна доставка варираха в диапазона 240,00-260,00 лв./тон при търсенето и до 270,00 лв./тон при предлагането.
 
Рапицата в Европейския съюз (Еuronext) леко поскъпна с 1,00 евро до 373,00 евро/тон, а ечемикът във Франция и Германия единодушно поевтиня. В Германия спадът е с 1,50 евро до 202,50 евро/тон, а във Франция – с 5 евро до 192,00 евро/тон.