Всички земеделски стопани, които са получавали подпомагане по схемата за единно плащане на площ през предходната стопанска година, ще трябва да плащат задължителна вноска от 0.50 лв./декар за борба с градушките и другите природни бедствия.
 
 
Парите ще се събират в общ фонд, където вноски ще правят също държавният бюджет и някои застрахователни дружества. Целта е годишно да се събират 30-31 млн. лв. ресурс за защита на земеделието от природните стихии.
 
Това са някои от разчетите, които Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ) е направило при подготовката на вижданията си за бъдещ проект на Закон за превенция от природни бедствия и неблагоприятни климатични събития в земеделието.
 
Проектът на закона още не е публикуван, но аграрното ведомство обяви обществено обсъждане на т. нар. Консултационен документ, в който е представена концепцията на министерството за бъдещия закон.
 
Законопроектът се мотивира със зачестилите екстремни прояви на неблагоприятни климатични събития, по-интензивните градови процеси и поразяването на райони, които до момента не са били считани за градобитни. 
 
В предаването "Преди всички" на БНР Емилия Манолова, която оглавява сектор „Анализи и стратегическо планиране“ в земеделското ведомство, подчерта необходимостта от изграждането на модел на управление на риска, който да посрещне климатичните предизвикателства в земеделието. На европейско ниво управлението на риска в земеделието ще бъде във фокуса на селскостопанската политика за следващия програмен период, уточни експертът. Планира се създаването на държавно предприятие.
 
 
"В проекта на закон ще заложим това предприятие да не формира печалба поради характера на дейността му, както и това, че то няма да може да бъде обявявано в несъстоятелност. По този начин се гарантира, че тази дейност ще продължи да се осъществява и земеделските производители ще бъдат защитавани при всякакви обстоятелства. От друга страна, едно такова държавно предприятие, управленската структура на подобно предприятие предвижда представителство на всички заинтересовани страни, участници във  финансирането, което пък от своя страна ще гарантира ефективното целево и прозрачно управление на средствата, които се набират за осъществяване", каза Емилия Манолова.
 
По думите й, ще бъде въведено споделено финансиране – от държавния бюджет и от годишни вноски на земеделски стопани и застрахователи. Тези средства ще постъпват в специално обособен фонд за превенция и обезщетения за вреди от природни бедствия и неблагоприятни климатични събития в земеделието. След като системата заработи в пълен обхват, изчисленията на земеделското ведомство сочат, че средствата, необходими за функционирането на системата, ще възлизат на около 30-31 млн. лева годишно. 
 
"Годишната вноска на единица площ за земеделските производители предвиждаме да бъде в размер на 50 стотинки на декар, като общият размер на тази вноска за всеки производител ще се изчислява въз основа на тези площи, които той е заявил за подпомагане по схемата за единно плащане на площ през предходната стопанска година", допълни Емилия Манолова.
 
 
Новата система трябва да увеличи покритието на защитените от градушки площи. "Осигуряване на защита от градушки на територията на цялата страна, включително и върху урбанизирани територии, което на практика означава около 90%, останалите десет процента са погранични, буферни зони, в които не може да бъде осъществявана тези дейност. В рамките на земеделското производство това означава около 36 млн. декара обработваема земя", каза представителят на МЗХГ.