Към момента средните изкупни цени на хлебната и фуражна пшеница, царевицата, ечемика и слънчоглед отбелязват повишение на седмична база, в рамките на 0,4% - 0,9%, съобщиха от Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ).
 
 
Средната изкупна цена на рапицата се задържа на нивото от предходната седмица. Средно за страната, изкупните цени на рапицата, пшеница - хлебна и фуражна и ечемика се движат в рамките на 4,2% - 5,9% над нивата отпреди една година, докато тези на царевица и слънчоглед намаляват, съответно с 3,4% и 15,7%.