Днес в Министерство на земеделието и храните ще бъде съобщено класирането на участниците от проведената процедура за Сертифициращ орган на сертификационен одит на Разплащателна агенция за финансовата година, включваща периода 16 октомври 2013 г. – 15 октомври 2014 г.
 
МЗХ ще сключи договор с класирания на първо място участник при спазване на процедурите и сроковете, предвидени в Закона за обществените поръчки.

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!