Министерството на земеделието и храните (МЗХ) започва изследване на удовлетвореността на потребителите от предлаганите статистически информационни продукти и услуги от отдел „Агростатистика“ към Главна дирекция Земеделие и регионална политика, съобщават от институцията.
 
Целта е да се проучи мнението на възможно най-голям брой потребители за предоставяната статистическа информация в областта на земеделието. Това ще даде възможност да се направи реална оценка и анализ на Вашата удовлетвореност от предлаганите статистически информационни продукти и услуги. 
 
Попълването на анкетната карта гарантира, че ние ще посрещнем Вашите нужди и изисквания, тъй като Вие директно изразявате мнението си и участвате в по- нататъшното подобряване на нашата статистическа информация и услугите, които предоставяме. Вашите отговори ще бъдат високо оценени. Резултатите от това проучване ще бъдат публикувани на интернет страницата на МЗХ в обобщена форма. 
 
Анкетата е анонимна и от МЗХ уверяват, че ще бъде запазена конфиденциалността на индивидуалните отговори. Един от принципите на Кодекса на европейската статистическа практика е статистическите органи да са ангажирани по отношение на качеството. Те систематично и редовно да определят силните и слабите страни, с цел непрекъснато усъвършенстване на качеството на процесите и продуктите. Провеждането на изследване на потребителите е отличен инструмент за подобряване на качеството на продуктите и услугите при изготвяне на статистически данни от МЗХ.
 
За повече информация: http://www.mzh.government.bg/MZH/bg/ShortLinks/SelskaPolitika/Agrostatistics.aspx Съкратени връзки > Обща селскостопанска политика > Агростатистика