Взето е решение за ваксинация срещу заболяването Заразен нодуларен дерматит (Lumpy skin disease). Това стана ясно след среща на ръководствата на Земеделското министерство, Агенцията по безопасност на храните и научната общност. Д-р Цвятко Александров, от дирекция „Здравеопазване и хуманно отношение към животните и контрол на фуражите към БАБХ представи епизоотичната обстановка в страната, мерките, които са предприети за ограничаване на болестта, съобщиха от Министерството.
 
Планът за ваксинация включва да бъдат ваксинирани всички едри преживни животни в областите Хасково, Стара Загора, Сливен, Ямбол, Пловдив и всички южни общини на областите Бургас, Кърджали, Смолян, Благоевград. 
[news]
„Предвиждат се 350 000 дози ваксина, като това са половината едри преживни животни в страната“, обяви д-р Георги Чобанов, директор на дирекция „Здравеопазване и хуманно отношение към животните и контрол на фуражите“ към БАБХ. Той обясни, че за да се премине към ваксинация, съгласно европейското законодателство, първо трябва да бъде констатирано заболяването на територията на страната, тъй като в Европейския съюз не се допуска превантивно имунизиране за това заболяване. След лабораторно потвърждаване на заболяването се изпраща нотификация до Европейската комисия, за извършване на ваксинация. Д-р Чобанов поясни, че България вече е поискала от ЕК количества ваксина и предстои да бъде изпратена Нотификация за ваксиниране до Комисията. 
 
Научните среди подкрепят действията за ограничаване на заболяването, предприети до момента от МЗХ и БАБХ и ги считат за правилни, стана ясно на среща инициирана от МЗХ и БАБХ с представители на ветеринарномедицинските научни среди – Ветеринарномедицинския факултет при Тракийски университет - Стара Загора, Факултета ветеринарна медицина към Лесотехническия университет София, Центъра за оценка на риска, Национален диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт, секция „Екзотични и особено опасни инфекции” и Българския ветеринарен съюз. Министърът на земеделието и храните Десислава Танева обясни, че поводът на срещата е да бъдат представени мерките, които са взети от страна на държавата, както и да бъдат чути предложения за допълване на мерките, ако е необходимо. 
 
„Работим в тясно сътрудничество с Министерство на вътрешните работи. Те ни съдействат за засилване на контрола на придвижване на животни в страната.“ Това каза д-р Дамян Илиев, изпълнителен директор на БАБХ. По думите му, рискът от нерегламентирано превозване на заразени животни е голям и затова се вземат безкомпромисни мерки, за да може да бъде ограничено заболяването. 
 
„Категорично подкрепяме мерките, които БАБХ предприе във връзка с констатираните огнища на ЗНД и ги считаме за правилни, за разлика от тези, които бяха предприети за синия език“, това каза д-р Трифон Цветков, председател на Надзорния съвет на Българския ветеринарен съюз.