Вицепремиерът по управление на средствата от европейския съюз Илияна Цанова представя в Министерски съвет Споразумението за европейските средства, които са предвидени за България през новия програмен период.

 

До 2020-та година България може да усвои 9 млрд. и 800 млн. евро.

 

2.3 млрд. евро се отпускат за развитие на селските райони, а 88 милиона евро – за рибарство и морско дело. Целта е да се да се подобри конкурентоспособността на аграрния сектор и да се постигне икономически растеж.

 

Споразумението за партньорство е националният стратегически документ, очертаващ рамката за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) в България през настоящия програмен.

 

С него се определя стратегията на страната ни и нейните приоритети за изпълнение на Кохезионната политика на ЕС, Общата селскостопанска политика и Общата политика в областта на рибарството.

 

Очаква се до края на годината да бъдат одобрени и отделните оперативни програми, както и Програмата за развитие на селските райони (ПРСР).

 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!