От началото на 2020 г. досега земеделските производители са получили общо 611,769 млн. куб. м вода и до края на напоителния сезон не се предвиждат съществени ограничения, съобщават от Министерството на околната среда и водите (МОСВ).

Проверките за загробени пестициди тръгват от Червен бряг

Въпреки това ведомството предупреждава земеделците от Североизточна България, че трета поредна година в този регион има засушаване и ако през есенно-зимния сезон се запази тенденцията на намален приток, то същият ще трябва да се използва от тях и през напоителен сезон 2021 г.

Възможно е ресурсът да се окаже недостатъчен и да е нужно земеделските производители  да помислят за алтернативни водоизточници. 

„Допълнително е направено изменение на месечния график за август 2020 г., като от язовир „Батак“ са предоставени 5,550 млн. куб. м вода за напояване. Общо разрешените обеми за напояване от язовир „Батак“ през август възлизат на 38,550 млн. куб. м“ се казва още в прессъобщение.

Екоминистерството управлява водите на 52 броя комплексни и значими язовира. Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми към 30 юли са както следва:

•    питейно-битово водоснабдяване – 70,2% от общия им обем;
•    напояване – 42,2% от общия им обем;
•    енергетика – 76,6% от общия им обем.

„Тази година нивото в язовирите в страната започна да пада едва през месец август заради намаляващия приток. В тази връзка МОСВ призовава всички водоползватели да предприемат действия за пестене на ресурса и намаляване на загубите“ съобщават от ведомството.

Повече информация за състоянието на комплексните и значими язовири може да намерите в месечния бюлетин на министерството.