Министърът на околната среда и водите Емил Димитров заедно със зам.-главен прокурор Десислава Пиронева ще проверят на място два обекта в община Червен бряг, за които има сигнали за загробени пестициди. 

Министърът: Ще има електронни дневници за употребата на препарати

С това се дава начало на проверките относно нерегламентираното съхранение на негодни за употреба препарати за растителна защита след разпореждане на Върховна административна прокуратура. 

Единият обект се намира в близост до град Койнаре, област Плевен, на територията на бивше летище, а другият – в село Радомирци, област Ловеч. 

Поредицата от проверки ще се извършват от Регионалните инспекции по околната среда и водите (РИОСВ) и Басейновите дирекции. Те ще засегнат складовете за съхраняване на препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност. 

Разпореждането на екоминистъра е те да бъдат оценени в зависимост от потенциалния  риск от замърсяване на повърхностните, подземните води и почвите и да бъде осигурено безопасното съхранение на препаратите до окончателното им обезвреждане.