Мобилни общински офиси на Националната служба за съвети в земеделието ще дават консултации на земеделските производители по новата Програма за развитие на селските райони (ПРСР 2014-2020).  Това каза  д-р Димитър Ванев от Генерална Дирекция Съвети в земеделието в Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ. 
 
Разширява се обхватът на консултантските услуги, като цяло в новата програма. В подпрограмата за малките стопанства, до 2017 г. е заложено тези консултантски услуги да се извършват от националната служба за съвети в земеделиетo. Тук ще влизат и външни експерти – от институтите, например. 
 
В мярка ще се включват разнообразни пакети от консултации, като например по отношение на борбата с климатичните промени и др.
 
ВИЖТЕ ВИДЕО ПО ТЕМАТА:

 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!