Асоциацията на млекопреработвателите в България проведе в четвъртък конференция в Интер експо център – София, в която участваха експерти и представители на млекопреработвателния бранш. Форумът беше открит от Симеон Присадашки, зам.-председател на УС на Асоциацията на млекопреработвателите в България.

 

Асоциация на млекопреработвателите в България

 

„Нашият бранш е пряко свързан с финансиране за подобряване на условията на производство и за въвеждането на нови технологии. В този смисъл през 2013 г. направихме крачка назад във връзка с европейското финансиране – не беше и няма да бъде отворена в този програмен период мярка 123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти“ по Програмата за развитие на селките райони (ПРСР). Затова трябва да търсим други начини и форми, чрез които да успеем да изпълним нашите инвестиционни планове и да продължаваме да бъдем конкурентни на пазарите“, каза в експозето си Симеон Присадашки.

 

Асоциация на млекопреработвателите в България

 

Млекопреработвателите се обединиха около мнението, че модерната търговия все повече навлиза на българския пазар и споделиха, че браншът изпитва най-големи затруднения именно в тази насока. В конференцията, в която участва и изпълнителният директор на Асоциацията д-р Асен Желязков, бяха разяснени възможностите за развитие на млечния сектор
през новия програмен период 2014-2020 по отношение на финансирането на сектора, както и перспективите пред млечния сектор след 2015 година, когато ще отпаднат млечните квоти.

 

Асоциация на млекопреработвателите в България

 

Специално място беше отделено на възможностите за разширяване на пазарите и развитие на предприемачеството в бранша на млекопреработването, като беше подчертано, че модерната търговия изисква да се продава не просто продукт, а традиция, вкус и качество. На конференцията бяха разяснени и възможностите за финансиране на проекти в животновъдството и млекопреработването от Националния гаранционен фонд и Българска банка за развитие.

 

 

© 2013 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!