Производството на мляко в Сърбия възлиза на 1,54 млн. тона, а в Швейцария – малко над 4 млн. тона. При това на глава от населението в Сърбия се произвежда по 218 кг мляко на година, а в Швейцария – 480,1 кг. Потреблението в Швейцария възлиза на 370 кг, а в Сърбия – 222 кг годишно.

Фермер тръгна с трактор към Световното по футбол


Числеността на млечните крави в Сърбия е 426 000 глави, а в Швейцария – 566 000 глави.