Потреблението на мляко на глава от населението в Белгия възлиза на 378 кг, а в Тунис – 131 кг. Общият обем на производство на краве мляко в Белгия е 4 млн. тона срещу 1,4 млн. тона за Тунис.
 


Млечното стадо в Белгия се състои от 508 000 глави, а в Тунис – 663 000. Млеконадоят на крава съответно е 7807 кг срещу 2110 кг.