Младите фермери задължително трябва да преминат професионално образование от 150 часа, напомнят от ДФЗ посочвайки, че затова има финансиране от специална мярка по ПРСР. Документи за професионално обучение, земеделските производители могат да подават по всяко време.
 
Аграрното обучение трябва да бъде завършено до третата година - и ако те не са го направили, трябва да положат много усилия, за да получат такъв документ особено за тези, които са от 2008 година, а тези 2009 година имат време да изберат.
 
Десетки са обучаващите организации. Те са представени на страницата на ДФЗ мярка 111, Професионално обучение. За посещение на лекциите е осигурен транспорт от и до селата, кафе и обяд.