След първия национален форум на младите, заети в селското стопанство, тяхното желание за приемственост, споделяне на опит и знания не спря дотам. Наред е нова инициатива, чиято главна цел е да припознае младите фермери като най-важното звено в селското стопанство.
 
 
Общо събрание на Националната асоциация на младите фермери в България (НАМФБ) и кръгла маса под надслов “Младите фермери – ключът към бъдещата ОСП” ще се проведе в Пловдив на 15 декември 2018 г. Домакин на събитието, по традиция, е Аграрния университет в града под тепетата. 
 
"В момента се намираме в критичен преходен период на планиране и разработване на бъдещата Обща селскостопанска политика (ОСП). 
 
Едно от основните предизвикателства пред съвременното европейско земеделие е обновяването на поколенията и привличане на младите хора в земеделския сектор. Днес само 6% от фермерите в ЕС са под 35 години. Необходимо е днес политиците и гражданското общество да си зададат въпроса, кой ще произвежда храната за изхранването на нашите семейства в бъдеще? Отговорът е само един подкрепяйки младите земеделски производители днес, можем да осигурим храната за обществото утре", категоричен е Петко Симеонов, член на УС на НАМФБ.
 
Организатори на дискусионния ден са Групата на ЕНП в Европейския парламент, Аграрен университет – Пловдив и НАМФБ.
 
Кръглата маса ще протече под формата на дискусия, като в нея ще се включат както експерти, евродепутат Владимир Уручев и разбира се, млади фермери, за да очертаят перспективите и пътят към бъдещето.
 
Форумът е безплатен и отворен за всички.
 
 
П Р О Г Р А М А
 
13:00 - 14:00   Регистрация на участниците и работен обяд
 
14:00 - 14:05  Официално откриване
Проф. д-р Христина Янчева, ректор на АУ-Пловдив
 
14:05 – 15:30 Дискусия
 
Модератор: Петко Симеонов, Национална асоциация на младите фермери в България (НАМФБ)
 
Участници: 
 
Владимир Уручев, член на Европейския парламент (Комисия по земеделие и развитие на селските райони)
 
Проф. д-р Христина Янчева, ректор на АУ-Пловдив
 
Мария Стефанова, дирекция „Директни плащания и идентификация на земеделските парцели“, Министерство на земеделието, храните и горите (МЗХГ)
 
Иванка Тодорова, главен секретар на Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ)
 
Христо Козарев, председател на Студентски съвет при АУ-Пловдив 
 
Млади фермери
 
 
От НАМФБ припомнят, че членството в асоциацията е доброволно, за целта трябва да се попълни единствено молба, която да се изпрати на е-мейл: [email protected]
 

Следете темата и на cap4us.fermer.bg