Проектите на млади фермери по мярка 6.1 на Програмата за развитие на селските райони в област Монтана са насочени предимно към  инвестиции в животновъдството и овощасртвото. Шейсет проекта на фермери от Монтанско е изготвила Областната служба за съвети в земеделието по подмярка 6.1 Стартова помощ за млади земеделски стопани.
 
[news]
Половината от проектите са за инвестиции в животновъдството. По пет са за развъждане на млечни крави и зайци. Има също за патици, за бройлери и за овце, каза Григорий Димов от офиса на службата в Монтана, цитиран от mont-pres.com. Фермери кандидатстват за създаването на овощни градини с трайни костилкови насаждения - сливи, череши и вишни, за отглеждане на гъби и на тикви, добави той.
 
“Подпомагането от страна на експертите продължава и при реализацията на проектите. След като предложенията бъдат одобрени от държавен фонд “Земеделие”, стопаните ще получават безплатни консултации през целия период на изпълнение на бизнес плановете им. Всеки фермер може да се възползва безплатно и от услугите на аналитичната лаборатория към НССЗ - вземане на почвени проби, агрохимичен анализ и препоръки за торене”, уточни Димов.
 
Изготвените бизнес планове са в рамките на първия приемен период, който бе от 29 юни до 24 юли. Общо 64 заявления тогава са подали фермери от Монтанско. По-голям интерес имат младите стопани към реализиране на проекти в сектора “Растениевъдство”. Подадените за тази сфера са 39. Останалите 32 са в животновъдството. 

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!