Национално обединение на младите фермери в България – НОМФБ предлага промени в условията на подпомагане по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от ПРСР 2014-2020 г. Сред предложенията на младите фермери е и таванът на общата стойност на инвестициите в рамките на един проект да бъде 750 000 евро, съобщиха от организацията.
 
Мотивът на НОМФБ за тази мярка е, че проекти с по-висока обща стойност на инвестициите от 750 000 евро, които са и достатъчно ефективни (като се вземат предвид показателите за ефективност на инвестицията) могат да бъдат финансирани по начини, различни от ПРСР 2014 – 2020 г.
[news]
По подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделските стопанства“ НОМФБ предлага още да бъде направено разграничение между „малки“, „средни“ и „големи“ проекти: малки проекти – такива с обща стойност на инвестициите до 200 000 евро; средни проекти – такива с обща стойност на инвестициите от 200 001 до 500 000 евро; големи проекти – такива с обща стойност на инвестициите над 500 001 евро. „Предлагаме основният интензитет на подпомагане (без допълнителните проценти в следствие на покриване на определени условия) да бъде както следва: за малки проекти – 50%; за средни проекти – 40%; за големи проекти – 30%“, заявяват младите фермери.
 
Според тях при намаляване на основния интензитет на подпомагане под 50% основния натиск ще падне върху по-малките и средни фермери, които нямат възможност да осигурят голям процент собствено съфинансиране на дейностите по един подобен проект. „В същото време тези фермери не са чак толкова малки, че да участват в ТПП, тъй като техният СПО е над 8000 евро. И към момента точно тези фермери изпитват най-голяма трудност в осигуряването на собственото финансиране. Почти в 100% от случаите тези фермери осигуряват необходимото съфинансиране чрез банкови заеми, които и в момента (при финансиране м/у 50 и 70%) е трудно да си осигурят, тъй като не могат да покажат високи доходи. Намаляването на интензитета на подпомагане ще има най-голям негативен ефект точно за фермери с проекти до 200 000 евро, като по този начин ще отдръпне тези земеделски стопани както от кандидатстване по ПРСР, така и от земеделската дейност като цяло, поради невъзможността да бъдат достатъчно конкурентноспособни и да се модернизират“, допълват от НОМФБ.

От организацията смятат, че ефектът, който ще се постигне с подобна мярка ще е точно обратния от планираните и желани ефекти от ПРСР 2014-2020 г. и отново ще даде конкурентно предимство на по-големите фермери и това няма да доведе до желания ефект субсидиите да стигнат до повече земеделски стопани.
 
„Поради тази причина, ние предлагаме диференциран подход, при който да се разграничат проектите по техния размер и съответно да има диференциран основен процент на подпомагане. Прилагането на единен процент на подпомагане за проекти на стойност от 15 000 до 1 000 000 евро не е ефективен подход“, се казва още в позицията на НОМФБ. 
 
Фермер.БГ припомня, че МЗХ предлага таванът на един проект да се намали до 1 млн. евро. От ведомството предлагат още да се намали интензитетът на проектите.

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!