Националното обединение на младите фермери в България иска помощ от министър-председателя Бойко Борисов във връзка с ранкирането на проектите по мярка 6.1 “Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от ПРСР 2014-2020. Това става ясно от писмо на организацията, адресирано до Премиера и подписано от председателя на НОМФБ Венцислав Петков. 
 
„В очакване за одобрение на проектите ни от юли месец, в един момент през месец септември ние разбираме, че заявленията ни изобщо няма да бъдат разглеждани с оглед на това, че нямаме необходимия брой точки и няма средства за всички млади фермери, подали такива заявления., пишат в писмото си младите фермери.
 
Младите фермери се чувстват ощетени от критериите за оценка на проектите им по мярка 6.1 и искат промени, така че финансирането да стигне до по-голям брой кандидат бенефициенти по мярката.
 
Фермер.БГ публикува пълния текст на писмото:
 
"Изх.№ 03/14.09.2015 г.
 
 
До
Министър Председателя на Република България
Г-н Бойко Борисов
 
Копие:
До
Министъра на Земеделието и Храните
Г-жа Десислава Танева
 
Уважаеми господин Министър Председател,
 
Уважаема госпожо Министър на Земеделието и Храните
 
 
Пише Ви една група млади български фермери, за които държавата за сетен път се прояви като мащеха, а не като майка. Знаем, че това най-вероятно няма да донесе никакъв резултат, но ако продължаваме да стоим и да мълчим ще бъдем прокудени от собствената си държава и ще се наложи като много наши съграждани да напуснем пределите на страната и да търсим късмета си в чужбина. Ние не искаме това! Ние искаме да живеем в България, да работим в България и за България! За голямо съжаление това ни право е отнето, тъй като държавни органи измислят правила, които според нас са с цел подпомагане на едни и отхвърляне от подпомагане на други хора, с цел облагодетелстване на трети. Веднага обясняваме какво имаме предвид.
 
 
През месец април Вие обявихте по медиите, че предстои прием по подмярка 6.1 “Стартова помощ за млади земеделски стопани“от ПРСР 2014-2020. Проявихме изключителен интерес към мярката, като започнахме и подготовката за участие по нея. На фона на общата икономическа криза, не знаем дали разбирате как се създава едно стопанство със СПО минимум 8000 евро, каквото е минималното изискване за кандидатстване. Това ни обвърза с намиране на средства под формата на кредити или заеми, очаквайки одобрение по програмата и това да компенсира усилията ни. Отделно сме направили значителни разходи по обработката на земите или отглеждане на животните, които ни формират производствения обем.
 
 
В очакване за одобрение на проектите ни от юли месец, в един момент през месец септември ние разбираме, че заявленията ни изобщо няма да бъдат разглеждани с оглед на това, че нямаме необходимия брой точки и няма средства за всички млади фермери, подали такива заявления. Това беше и сриването ни! Не знаем дали можете да се поставите на наше място, но и не Ви го пожелаваме, защото в никакъв случай няма да се усмихнете! Интересното в цялата работа е не друго, а самите критерии за оценка на проектите. Наясно сме, че не всеки може да има диплома за завършено земеделско образование, не всеки, РЕАЛНО работещ и трезво мислещ млад земеделски производител може да си позволи да назначи по един и повече работници, тъй като средствата за заплати и осигуровки никак не са малки, но най-интересното е как се отглеждат животни по биологичен начин и как ще разчитаме на бъдещи декларации за преминаване от конвенциално отглеждане на култури или животни към биологично. Естествено след три години, когато се установи, че това не е спазено, се започва обратно изискване на получените средства, които, съгласете се едва ли има начин, по който да си приберете обратно. Но тогава вече ще е доста късно за нас, които наистина извършваме земеделска дейност, но за съжаление ще сме фалирали, защото не сме били подпомогнати, когато е било времето, а държавата отново ще търчи по тези, които взимат парите, купуват коли или други блага лично за себе си и няма да получи нищо.
 
 
Ще пишем и това в графата „грешка“, за съжаление.
 
 
Не би ли било по-възможно да се отпуснат средства сега, когато така или иначе парите ни са налети в земя или в животни, отколкото след няколко месеца нови ентусиасти да решат да вземат участие по мярката и тях да ги сполети нашата съдба. По-добре да предотвратим забогатяване на самозвани консултанти, които свалят и кожата от гърба ни само и само да получат бленуваните пари за изготвянето на бизнес плановете ни. Да, наистина безвъзмездно ги изготвяше НССЗ, но и те не можеха да смогнат да поемат всички желаещи. Дори те са единствените, които наистина са посетили създадените вече земеделски стопанства, за разлика от някои консултанти, които дори не са обяснили на кандидатите, които ще бъдат одобрени, какви са задълженията им и какво им предстои да правят. Оказва се, че след време тези млади фермери не знаят, че са се задължили да извършват една или друга дейност( това показва практиката). Това пак е проблем на кандидата, все пак всеки трябва да носи своята отговорност, но не на всяка цена.
 
 
Предполагаме, че не по този начин се прилага програмата в другите европейски страни. Ако ние не можем да измислим подход при прилагането, нека се поучим от опита на другите, или да се допитаме до европейската комисия, но да няма ощетени и отхвърлени. Ако Вие не можете да се справите тук на място, бихме могли да се обърнем и към европейската комисия за помощ и съдействие. Те може и да решат да помогнат на младите хора в България.
 
 
Ако няма вариант да се разгледат всички проекти, молим това да не се допуска поне при следващ прием. Последиците се отразяват наистина в цялата държава. Няма как да върнете вярата в институциите при всичко, което ни се случва напоследък. Начини има, стига някой да иска да ги намери! Ние вярваме, че няма да бъдем отритнати за сетен път!
 
 
Дано да имаме шанса да останем в България, но за това трябва да помогнете и Вие!
 
 
Молим за Вашата спешна намеса за бързо и правомерно решаване на въпроса.
 
 
 
Оставам с уважение
 
ВЕНЦИСЛАВ ПЕТКОВ
 
Председател на НОМФБ"
 
 
 
© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!