За нас е притеснителен прагът от 10% задължително преразпределение на средствата за директни плащания в новия програмен период, заяви министърът на земеделието Христо Бозуков по време на заседание на Съвета на ЕС по земеделие в Лисабон.

Директни плащания: България подкрепя 25% за екосхеми

По думите му комбинирането на този праг със завишения процент за екосхеми ще доведе до прекомерно намаление на базовата подкрепа на земеделските стопани.

„Минимален задължителен процент от 7,5% преразпределение на плащанията е балансирано решение“, допълни ресорния министър.

Относно обвързаната подкрепа България отново настоява тя да бъде запазена най-малко на настоящото ниво от 13+2%.

Според проф. Бозуков едни от най-сериозните предизвикателства, пред които е изправен секторът на земеделието, са свързани с ефективното управление на водните ресурси. 

„Считаме за приоритетно приемането на предложението на Председателството за възможността за финансиране до 100 % на инвестиции в напоителна инфраструктура“, посочи земеделският министър.

Във връзка със завишаването на изискванията за опазване на околната среда и поемането на екологични ангажименти, фермерите трябва да бъдат компенсирани с адекватни икономически стимули, се посочва още в позицията на България.

За да се осигури дългосрочна стабилност на аграрния отрасъл, са нужни и възможности за намаляване на социално-икономическите различия между държавите, между регионите и между отделните производители. 

Министърът посочи още, че инструментите на Общата селскостопанска политика (ОСП) трябва да бъдат по-гъвкави и съобразени със специфичните особености и нужди на всяка държава членка.
 

Следете темата и на cap4us.agri.bg