Общият размер национални и европейски средства, на които секторът може да разчита като извънредно директно подпомагане, са между 290 и 295 млн. лв. Това заяви от парламентарната трибуна министърът на земеделието Иван Иванов по време на дебата за актуализацията на държавния бюджет на Република България за 2022 г., който бе приет на първо четене в четвъртък вечерта. 

Гласувайте: От какво ще страдат най-много фермерите при разразилата се политическа криза?

Част от тези пари – 168,7 млн. лв., са заложени в актуализацията по бюджета на Държавен фонд „Земеделие“. Те ще бъдат разпределени по две направления – 150 млн. лв. по Временната рамка във връзка с войната в Украйна и 18,7 млн. лв. за свиневъдите и птицевъдите за хуманно отношение към животните. 

Временна рамка на ЕК за държавна помощ при кризи след агресията на Русия срещу Украйна 

Лимитът за едно стопанство в първичното селскостопанско производство е до 35 000 евро, като помощта не се фиксира на основата на цената или количеството продукти, пуснати на пазара. Критериите са сходни с правилата по минималните помощи de minimis. Рамката е със срок на прилагане 31 декември 2022 г.

По данни на НСИ за първото тримесечие на 2022 г. цените на стоките и услугите, които се влагат в селското стопанство, нарастват общо с 24,8% спрямо 2021 г. В абсолютна стойност сумата възлиза на близо 286 млн. лв. На тази база са правени разчетите за увеличените разходи на земеделските стопани.

Хуманно отношение към свине и птици

2022 година е последна за прилагането на двете схеми за държавни помощи. През 2020 г. свиневъдите не получиха в пълен размер държавната помощ поради влошената обстановка вследствие на Африканската чума по свинете. Поради това бяха изплатени само 19,2 млн. лв. вместо 35 млн. лв. До достигане на нотифицирания бюджет по помощта са необходими допълнителни 15 млн. лв., които са разчетени в изменението на бюджета.

При птицевъдството необходимите средства за изплащането на помощта за 2022 г., така че да не бъде прилаган коефициент на редукция поради недостиг на финансов ресурс, възлизат на близо 3,7 млн. лв. Така за 2022 г. ще бъдат достигнати пълните тавани.

Други очаквани подпомагания 

Министерство на земеделието има предвидени още два механизма с европейски средства – кризисния бюджет на ЕС, отпуснат на България, в размер на 10,6 млн. евро. Той ще бъде увеличен до 200%, като средствата ще дойдат от преструктуриране в ДФЗ, а не от допълнително натоварване на държавния бюджет.

Освен това през юли се очаква да бъде променен европейски регламент и да бъдат отпуснати до 5% от ПРСР (от средствата за 2021 г. и 2022 г.) за директно подпомагане на земеделските производители.