До Министерството на земеделието са изпратени данни за открити корупционни практики в Областната дирекция "Земеделие" (ОДЗ) - Силистра, с искане да бъдат предадени на Европейската прокуратура. Това съобщи в отчета си за свършена работа през периода януари – август 2022 г. Катя Кръстева, областен управител на Силистра.

Гласувайте: Какво очаквате от служебния земеделски министър?

Тя подчерта, че в плодородните земи на областта държавата притежава 100 000 дка земеделски площи. „Не тайна за никого, че земята в Добруджа се владее от малцина земеделски производители. Това е един от факторите за обезлюдяването ни”, заяви Кръстева.

По думите ѝ при направените проверки се е установило, че години наред със съдействието на представители на властта, по-голямата част от държавния поземлен фонд (ДПФ) се използва неправомерно от едри земеделски производители.

„В търговете за ползване на ДПФ са допускани земеделски производители, които със свързани лица владеят повече от 10 000 дка, а някои от тях не са заплатили наема за използвания от тях ДПФ в предходни години, добави Кръстева.

Тя информира още, че когато тази порочна практика започнала да се разплита, един от служителите на ОДЗ си позволил дори да унищожи архива за тръжните процедури и по този начин да прикрие констатираните нарушения. 

Катя Кръстева: Тези нарушения обаче са от ония, които са свързани с получаването на европейски средства – субсидии и финансирания на проекти по различни програми. А това означава, че те ще бъдат обект на европейската прокуратура.

Кръстева наблегна, че характерно за тези случаи е недопускането на други участници в търговете, като по този начин вместо да се подпомогнат малките земеделски производители, „представители на Министерство на земеделието са вършели точно обратното”. 

Приключването на тази порочна практика ще даде възможност на малките земеделски производители да ползват ДПФ и създадат устойчиви стопанства”, каза още Катя Кръстева.