От земеделското министерство призовават фермерите да бъдат активни с предложения по новата Обща селскостопанска политика (ОСП). За целта те са създали специален имейл – [email protected], на който приемат всякакви предложения и коментари.

Танева: Има реална опасност преходната национална помощ да отпадне

Темата за това, до къде са стигнали преговорите за новия програмен период, е част от информационните срещи със земеделските производители за кампания 2020 из цялата страна.

По думите на Мария Стефанова от ресорното министерство от особена важност в преговорния процес за България е сближаване и уеднаквяване на плащанията между държавите членки. „Водим преговори и да продължим да прилагаме преходната национална помощ и след 2020 г.“,  допълни тя. 

Европейската комисия предлага да има намаляване на директните плащанията над 60 000 евро и таван от 100 000 евро, каза още тя и обясни, че България ще настоява за доброволно прилагане на таваните, както през настоящия програмен период. 

„2021 г. ще бъде преходна за земеделските производители. 30 % от бюджета на бъдещата ПРСР ще бъде насочен за агроекология и климат, биологично производство и хуманно отношение“, уточни Христова. 

Тя допълни, че държавите трябва задължително да въведат механизъм за управление на риска. „Първоначално за България предвиждаме да се покрива рискът от градушки, а в последствие и други рискове“, обясни експертът. 

На посочения имейл стопаните могат да изразят мнение и по отношение на Националния стратегически план. 

„Предвиждаме през лятото да започнем разписването на мерките в рамките на координационното звено, а в края на годината той да бъде готов с всички интервенции по програмите и финансовия план“, заяви зам.-министърът на земеделието Вергиния Кръстева по време на информационен семинар в Разград.