За пет години Министерството на земеделието и Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) са получили малко над 59 млн. лв. без ДДС по мярка 20 „Техническа помощ“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР). Това показва обобщена информация за одобрените проекти, финансирани по мярката, публикувана от агроведомството.

Сметната палата ще проверява земеделското министерство и ДФЗ

Справка на сайта на ДФЗ обаче сочи, че изплатената сума към 30 юни 2020 г. е доста по-малка – 37 213 000 лв. За нея е разписано, че тя е за обезпечаване на административен капацитет и всякакви странични дейности, свързани с ПРСР, включително и за популяризиране на програмата.

Но нека се върнем към таблицата на министерството. Там е посочено, че управляващият орган на ПРСР е подпомогнат с близо 17 753 000 лв., докато при ДФЗ сумата е над двойно повече – 41 412 000 лв.

Най-много пари по мярката са отпускани през 2018 г., когато начело на земеделското министерство е Румен Порожанов, а на Разплащателната агенция – Живко Живков. Времето съвпада с Българското председателство на Съвета на ЕС, когато ресурс е заделян и за международни конференции, на които се говори за ПРСР и ОСП.

Така, през 2018 г. Министерството използва финансов ресурс от 6 161 200 лв. За сравнение най-малко е бил той през 2015 г. – 435 400 лв., по време на първия мандат на Десислава Танева.

При ДФЗ разликата е още по-голяма. Най-много са отпуснатите финансови средства за 2018 г. – близо 17 746 00 лв., а най-малко през 2016 г. – почти 2 267 000 лв., при Румен Порожанов като изпълнителен директор.

Най-голямото перо и на двете институции са разходите в размер до 80% от индивидуалните основни месечни заплати, дължими данъци, осигуровки и възнаграждения за платен отпуск на щатния персонал, както и за допълнително възнаграждение с непостоянен характер.

Допълнителният персонал се наема с Постановление на МС и се ангажира с обема на работа по проектите от ПРСР. Те не са държавни служители и техните заплати се плащат именно по мярка 20

В обхвата на техническата помощ се включва още поддържане на Звеното за управление на Национална селска мрежа на ПРСР 2014-2020, като за период от 4 години министерството е платило общо 2 584 395 лв. на Обединение „Селска мрежа БГ“.

По линия на мярка 20 се финансират още пътувания във връзка с одити до Брюксел, техника, както и информационна кампания в ефира на К2, Дарик, Фокус, Канал 3, ТВ Европа, БГ Радио, Фолклор ТВ – близо 353 000 лв. за 2016 г. и 2017 г.