Сметната палата ще извърши три одита по отношение на разходите по прилагането на мерките в борбата с COVID-19, съобщиха от институцията. Те ще засегнат четири министерства, сред които е и това на земеделието.

Заявления за COVID-19 – след 15 август

Първият одит е „Ефективно и прозрачно използване на публичните средства за преодоляване на последствията от пандемията COVID-19 – мерки за подпомагане на земеделски производители“. Той ще обхване Министерството на земеделието и Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ).

Вторият одит ще засегне икономически мерки за микро, малки и средни предприятия във връзка с коронавируса. Той ще бъде осъществен в министерствата на икономиката и на финансите.

Третият одит ще разгледа мерките за социална подкрепа и заетост и ще бъде в Министерството на труда и социалната политика и агенциите по заетостта и социалното подпомагане.

Трите одита ще обхванат периода от 1 февруари 2020 г. до 31 март 2021 г.

Във връзка с тези извънредни одита Сметната палата преразгледа работната си програма за 2020 г. Същото направи и Европейската сметна палата (ЕСП), която прибави два прегледа със специално внимание върху кризата, свързана с COVID-19.

ЕСП излезе със становище през пролетта, че е необходим баланс между по-голямата гъвкавост и задължението за отчетност при използването на структурните фондове на ЕС за смекчаване на последиците от кризата.