Биоземеделието ще бъде тема на национална конференция, която ще се проведе на 18 март в София. Темата на конференцията е „Био ли е бъдещето на българското земеделие“. На форума експерти и представители на неправителствения аграрен сектор ще дискутират производството и предлагането на качествени храни в контекста на предизвикателствата пред биологичното земеделие в новия програмен период 2014-2020 г.

 

Очаква се форумът да бъде открит от министъра на земеделието и храните проф. Димитър Греков. На конференцията ще бъде представена подкрепата и бариерите за производителите на качествени храни в България - правила и мерки за подпомагане в Общата селскостопанска политика (ОСП) и националния бюджет.

 

Експерти от Министерството на земеделието и храните (МЗХ) ще представят мерките за подпомагане на биоземеделието, както и новите възможности в новата ОСП (подпрограма за малките стопанства, стартова помощ за млади фермери, колективни инвестиции, интегрирани проекти). От Българска асоциация „Биопродукти“ (БАБ) ще анализират как се развива биосекторът, както и какви са очакванията за новия програмен период 2014-2020 г. Експерти от Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ) коментират контрола на храните и граничния контрол при внос и износ на аграрни продукти.

 

Пазарът на биопродукти в България ще бъде акцент в панела „Качество на храните и особености на българския пазар“. Конференцията е част от проекта „Насърчаване на зелено и устойчиво бъдеще в България чрез повишаване на информираността на обществото“, който се финансира от Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“ на ЕК.

 

 

ПРОГРАМА НА КОНФЕРЕНЦИЯТА

 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!