Овощното производство чрез интензивни градини с постигане на по-ниска себестойност на произведената продукция и съответно реализиране на по-високи печалби – това е бъдещето на овощарството според фермера Милен Гаджев от град Бяла, обл. Русе. Овощарят се занимава с производство на ябълки и арония. Има 30 декара ябълкова градина, която е интензивно производство, подложка М9 с конструкция, която по думите му дава „добри добиви“. Повече в интервюто на Фермер.БГ:
 
Каква беше 2015 г. за вашето стопанство? Как реализирахте продукцията си, на какви цени и удовлетворяват ли ви те?
2015 година беше една от сравнително средните години – нито много добра, нито много лоша. Има определено проблем с реализацията на продукцията от ябълки, тъй като от чужбина идва по-висококачествена и съответно субсидирана ябълка, защото идва на много по-ниски цени в България. Това затруднява реализацията на нашата продукция. Засега не мога да се похваля, че съм си реализирал цялата продукция, все още продължавам. Надяваме се да успеем в периода, в който се търси ябълка.


 
Имате ли предварително сключени договори за изкупуването на продукцията?
Не, нямам такива договори, тъй като не мога да си предвидя и добива, който ще получа, цялата продукция, която ще получа. Засега продажбите са по търговци и на дребно.
 
Как можете да достигнете до крайния потребител?
Аз усещам едно нежелание от страна на държавата да подпомага достигането на крайния потребител до производители. Виждаме трудности с продажбите до крайни потребители, като на определените места, които са атрактивни за продажби на крайни потребители, имаме ограничения да продаваме. Надявам се това да бъде превъзмогнато с новата програма за мобилни фермерски магазини. Не съм запознат много с нея, обаче, доколкото съм чувал, ще се регистрират мобилни търговски центрове. Не знам засега къде ще има възможност да бъдат позиционирани в града. Това, предполагам, ще се уточни по-нататък.
 
Какви са плановете ви за инвестиции през 2016 година?
През 2016 г., понеже вече сме инвестирали в преработка на плодове, имаме цех за студено пресоване на сокове, плануваните инвестиции са да закупим сграда, помещение, където да сложим тази линия, понеже в момента сме под наем.