Михаил Шевкенов стопанисва около 20 000 дка в Южна България. Той е един от най-големите производители на твърда пшеница в региона. Произвежда и семена, а пшеницата изнася традиционно в Италия и Франция. Каква реколта очаква и какво трябва да се промени в директните плащания, разговор специално за Фермер.БГ.
 
 
- Каква реколта очаквате?
- При нас, за разлика от другите региони, дъждовете бяха много, но без икономическо значение. Реколтата ще бъде със средно добър резултат. Опазихме посевите. Характерно за тази година беше, че климатичните условия не позволиха да се развият много патогени и с по-малко пръскане опазихме зърнено-житните култури. Насочили сме се да изкараме максимално добри добиви при слънчогледа и рапицата. 
 
- Имате наблюдения от доста години върху българското земеделие. Как се разви то? 
- Земеделието в България се разви много добре, особено след влизането в Европейския съюз (ЕС). Имах възможност да посетя много страни из Европа и мога да кажа, че поради това, че нашето земеделие е по-окрупнено, ние не отстъпваме, даже превъзхождаме вече западното земеделие. Земеделците са отворени към иновационните технологии и се развиваме напред. Все още, поради това, че влизането ни в ЕС, при преговорите бяха направени много компромиси, ние не можем да достигнем тяхното субсидиране и това ни е трудно. Но с помощта на държавата и това, че имаме много добри фермери, с много добри стопанства, които вложиха много средства за техника, складова база, почистваща техника… Очертава се много добро бъдеще за българското земеделие. 
 
- Трябва ли да се промени нещо по директните плащания?
- Поради това, че собствеността на земята все още не е във фермите, ние арендуваме. Парите, които идват от директните плащания, отиват за ренти. Именно схващането, че ние, земеделците получаваме пари от ЕС, подсилва апетита на собствениците на земя, и именно тези директни плащания не помагат толкова много на земеделците, колкото ни помагат за плащането на рентата. Ако се въведе едно по-диференцирано плащане по култури, по произведено количество продукция, то ще се насочи така че тези, които произвеждат повече, ще получат повече пари и това ще стимулира производството. 
 
- Каква е рентата във вашия регион?
- Рентата в нашия регион е умерена, за разлика от Северна България. Тук и добивите са с по 100 кг по-малко, а в някои култури и по-ниски, спрямо там. От 30 до 45 лв. е рентата и все още е поносима. 
 
- Има ли изгледи това да се промени?
- Постоянно има дебат между собствениците на земя и арендаторите. На сегашния етап се удържат нещата. Но за да бъде земеделецът на печалба, която да не е да я трупа, а да има пари за производство, за нова техника, за нови семена, за по-добри условия, той трябва да е на добра печалба. Това трябва да се постигне с постоянство и високи добиви.